Nordtrend - E-handel

För oss är ett personligt samarbete viktigare än något annat

HR Branding & Relationmarketing
En webshop för personal ger möjlighet att ha kontroll på HUR dessa ambassadörer visar varumärket och vid vilka tillfällen. VAD för produkter används vid olika tillfällen.
VAR kommer dessa produkter synas och hur länge finns de kvar.

Strictly dressed - låt personalen själva välja sin garderob ur ert framtagna sortiment. Eller lägg upp koncept med klädesval för olika avdelningar, evenemang och tillställningar.
Hur ser ni ut när ni deltar i friskvårdsaktiviter och vad är det som gäller vid kundmötet?

Förläng relationen - vilka produkter ska personalen använda till vilka aktiviteter?
Här är ett lätt verktyg att hjälpa ambassadörerna på vägen.

Genom vår webshop ser ni överskådligt lagersaldo och ni kan enkelt se hur mycket som beställs från olika kontor/arbetsställen. Ni får faktura till det eller de olika kostnadsställen ni önskar. Kanske ska olika anställda få beställa olika mängd produkter? Vi lägger in hur mycket var och en alt de olika avdelningarna får handla för och om det ska vara företags alt personalköp.

Ni avgör vilka användare som får beställa, vi sköter resten. Lagerhantering, distribution och efterservice.